top of page

בלשים בטבע

מדוע העצים בפארק ילוסטון הולכים ומתדלדלים?

מדוע יערות תת-מימיים אקזוטיים נכחדים בקליפורניה?

נכיר את האתגרים העומדים בפני אקולוגים המנסים לפענח את פעולת המערכות הטבעיות, ונבין מושגי מפתח הקשורים לשמירת טבע: על מי חשוב להגן יותר, על ג'וק או דב פנדה? ואיך בריאות היערות בברזיל קשורה לשוקולד שלי?

מדוע העצים בפארק ילוסטון הולכים ומתדלדלים?

מדוע יערות תת-מימיים אקזוטיים נכחדים בקליפורניה?

נכיר את האתגרים העומדים בפני אקולוגים המנסים לפענח את פעולת המערכות הטבעיות, ונבין מושגי מפתח הקשורים לשמירת טבע: על מי חשוב להגן יותר, על ג'וק או דב פנדה? ואיך בריאות היערות בברזיל קשורה לשוקולד שלי?

אקולוגיה | ביולוגיה | שמירת טבע | קיימות
תחומי ידע:
הרצאה לתלמידים (ה'-ח')
הבנת המורכבות של מערכות ביולוגיות
עידוד לשמירה על הטבע
bottom of page