top of page

חידת המנהיג

האם ברגע האמת תוכלי להנהיג?

האם הנהגה היא תכונה מולדת או יכולת נרכשת?

מה התכונות של מנהיג אמיתי והאם ניתן לפתחן?

דרך סרטונים דוקומנטריים דרמטיים וקטעים מעוררי השראה מהקולנוע, ננסה לפצח את חידת המנהיגות, מימי התנ"ך עד קהלני, ג'וליאני, צ'רצ'יל וגנדי - ניצור פאזל של דמות המנהיג האידיאלי.


האם ברגע האמת תוכלי להנהיג?

האם הנהגה היא תכונה מולדת או יכולת נרכשת?

מה התכונות של מנהיג אמיתי והאם ניתן לפתחן?

דרך סרטונים דוקומנטריים דרמטיים וקטעים מעוררי השראה מהקולנוע, ננסה לפצח את חידת המנהיגות, מימי התנ"ך עד קהלני, ג'וליאני, צ'רצ'יל וגנדי - ניצור פאזל של דמות המנהיג האידיאלי.


פסיכולוגיה | היסטוריה | סוציולוגיה
תחומי ידע:
הרצאה למורים ולתלמידים (י'-י"ב)
ניתן למנף את הרעיונות שבהרצאה לדיונים להעמקת נושאים בתכנית הלימודים
bottom of page