top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

הלוח המוצל - כמשל

שאלה: מי מהמשבצות A או B בהירה יותר?

אם נראה לכם ש-B בהירה יותר, אני מסכים: גם לי זה נראה כך. כעת נביט באותה תמונה, רק בתוספת שני פסים. אתם מוזמהען לבדוק את גווני האפור המדויקים של שתי המשבצות בתוכנה לזיהוי גוונים כמו שעשיתי כאןמדוע אנו רואים הבדל בהירות שאינו קיים במציאות? בשלוש מילים : בהירות תלויה בהקשר (Context). ראשית יש להפריד בין שני מושגים: עצמת הארה (Luminance) ובהירות (Brightness). עצמת הארה היא גודל פיזיקאלי אובייקטיבי המבטא את כמות האור המגיעה לעיניים ממשטח כלשהו. בהירות, לעומתה, היא מדד סובייקטיבי - משהו שהמוח יוצר עבור ההתנסות המודעת שלנו. בהירות יכולה להיות מושפעת מאדפטציה לאור (כאשר יוצאים מחדר חשוך הכול נראה בהיר יותר), מהבדלים בניגודיות (contrast), וגם מתוך ההקשר, כפי שרואים בדוגמא הזו. התמונה הראשונה מעידה על כך שהבהירות של המשבצות שונה, בעוד שהתמונה השנייה (עם הכיסוי) מוכיחה שעצמת ההארה משתי המשבצות שווה. מדוע אם כן המוח יוצר חוויה שונה של בהירות כאשר עצמת ההארה היא למעשה שווה?


לפי התאוריה המקובלת, כאשר אנו מתבוננים בלוח המוצל, מערכת הראייה שלנו מבצעת כמה תהליכים מורכבים ומתוחכמים ביותר: 1. תרגום של הסצנה הדו-ממדית למודל תלת מימדי 2. שיעור קיומו של מקור אור נסתר שיכול ליצור הבדלי ההצללה כמו אלו הנראים. 3. מדידת עצמת ההארה משתי המשבצות. 4. הגברת מידת הבהירות של B באופן שמפצה על אפקט ההצללה. 5. בהתחשב בתוצאה של שלב 4, הערכת הבהירות האמיתית של המשבצות, והפיכתה לחוויה מודעת. הכיסוי שהוסף בתמונה השנייה משבש את הפירוש התלת-מימדי, ובכך מנטרל את מנגנון הפיצוי שגורם לשינוי בבהירות. מה שנחשף במצב זה הוא פשוט מידת ההארה השווה משתי המשבצות ועל כן הן נראות שוות גוון. מה ניתן ללמוד מהדגמה זו? השימוש ב-אשליה אופטית הפך מזמן לכותרת עבור כל דבר מגניב שמבלבל אותנו ומלמד כביכול על 'באג' בתפקוד המוח. במקרה הזה, ההבדלים בבהירות אינם מעידים על שגיאה שהמוח אלא להיפך – על ניתוח משוכלל ביותר של קלט החושי שמאפשר זיהוי הגוון האמיתי של אובייקטים בתנאי הארה שונים. נכון להיום, למרות מאמצים רבים, עדיין לא הצליחו להקנות יכולת זו לרובוטים ומערכות ממוחשבות מבוססות וידאו. מערכת הראייה אינה מתפקדת כמד-אור גרידא ולכן יש כאן לכאורה טעות בזהויי אבל בוודאי לא ליקוי בתפקוד.

ולסיום: הריבוע שבמרכז הפאה העליונה ('חום') זהה לזה שבמכז הפאה הניצבת ('צהוב'). וכפי שאמר גראוצ'ו מארקס: "למי אתה מאמין, לי או לעיניים שלך?"

רעיונות אלו הסברתי לדודו ארז במסגרת הפודקסט שלושה שיודעים:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page