top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

מאין בא הזהב

אני מביט בטבעת שעל אצבעי ותוהה מאין הגיע הזהב שבה.... כנראה ממכרה כלשהו...אך מאין הגיע הזהב למכרה?

כיצד בכלל הגיע זהב לכדור הארץ, או שאולי הוא נוצר מחוץ לכדור הארץ?

נתחיל בזה שזהב הוא אחד מהיסודות. ישנם 92 יסודות טבעיים שמהשילובים ביניהם נוצר המגוון העצום של עולם החומר - אלו אבני מהם נוצרות כל התרכובות האפשריות, כשם ש- 22 אותיות יוצרות את כל השפה העברית ו- 12 צלילים יוצרים את כל המנגינות.

כידוע, היסודות בנויים מאטומים. מה שמבדיל בין יסוד ליסוד הוא המספר אטומי המציין את מספר הפרוטונים שבגרעין האטום. אם יש לך פרוטון אחד, אתה מימן (היסוד הקל ביותר); שמונה – אתה חמצן, 97 - זהב.  מידע זה נמצא במערכה המחזורית עליה מושתתת הכימיה. כל חומר על פני כדור הארץ או ביקום הרחב מורכב משילוב כלשהו של היסודות המופיעים בטבלה המופלאה הזו, שאותה בנה רוסי גאון אקצנטרי בשם מנדלייב.


לפרוטונים יש מטען חשמלי זהה ולכן הם דוחים זה את זה. ככל שהמרחק קטן יותר, כן עזה יותר הדחייה. אם כן, מדוע האטום אינו מתפרק לכל עבר? תשובה: בזכות "הכוח החזק". 

הכוח החזק הוא כוח גרעיני פועל רק כאשר פרוטון (או נויטרון חסר מטען חשמלי) קרובים מאוד זה לזה.  על מנת להתקרב לטווח זה, האנרגיה הקינטית של הפרוטונים צריכה להיות גבוהה מספיק כדי לגבור על כוחות הדחייה החשמליים. 

אנרגיות שכאלו מושגות רק בטמפרטורות של מאות מיליוני מעלות.

ניתן לשחזר תנאים כה קיצוניים בפיצוצים גרעיניים, אבל הם קיימים גם בטבע - בליבות של כוכבים. 


כוכבים הם כורי היתוך בהם יסודות קלים כמו מימן והליום הופכים ליסודות כבדים יותר. כל היתוך גרעיני משחרר כמויות אדירות של אנרגיה ולכן הכוכבים מאירים.  חישבו על כך בפעם הבאה שתביטו בשמי הלילה. על תהליך היתוך זה מבוססת פצצת מימן וזהו מקור האנרגיה של השמש שלנו שהינה למעשה - כמו כל כוכב - היתוך גרעיני מתמשך.


התהליך הדומיננטי ביותר בשמש הוא היתוך של מימן להליום, שהוא היסוד השני במערכה המחזורית. כיצד אם כן נוצרים כל שאר היסודות? ובכן, ככל שהכוכב גדול יותר כך כוחות הכבידה הפועלים על ליבתו גדולים יותר והטמפרטורות והלחץ שבליבתו נוסקים לערכים גדולים יותר. בתנאים אילו מותכים סדרת יסודות כבדים יותר כגון חמצן, ופחמן עד ליסוד ברזל, שבגרעינו 62 פרוטונים.


בתהליך ההיתוך משתחררת אנרגיה עצומה בצורת קרינה, וזו נותנת 'קונטרה' מאזנת לכוחות הכבידה המוחצים כלפי פנים. כל עוד הכוחות שווים – הכוכב יהיה יציב.  אך לבסוף מגיע הרגע בו מתכלה מלאי הדלק הגרעיני ואין עוד מה שיתמוך בכוכב כנגד כוחות הכבידה העצומים המועכים אותו כלפי פנים. 


אז מתחיל תהליך של קריסה מואצת אשר בשיאו הטמפרטורה והלחצים כה אדירים, שמתקבלת האנרגיה המאפשרת היתוך של שלל יסודות כבדים: החל במתכת קובלט ועד אורניום שבגרעינו כלואים 76 פרוטונים.

הקריסה של כוכב מסיבי מסתיימת בפיצוץ עז ואלים מאין כמוהו: סופרנובה

פיצוץ המפזר במהירות בלתי נתפסת את מגוון היסודות שנוצרו למרחבי החלל.


מערכת השמש שלנו, כמוה כמיליארדי כוכבים ביקום, נוצרה מתוך ערפילית של רסיסי סופר-נובות. כל היסודות הקיימים על כדור הארץ נוצרו בליבות כוכבים, והיות ואנו בנויים מהיסודות, אנו עשויים ממש - לא רק פואטית - מאבק כוכבים (מדובר על הגוף הפיזי ולא על הנפש או הרוח).והנה וסגרנו מעגל והגענו לתשובה שחיפשנו: 

זהב, בהיותו יסוד כבד, לא יכול היה להיווצר אלא בסופרנובה, ומשם עשה את

מסעו בן מיליארדי השנים ומיליארדי הקילומטרים לטבעת שקיבלתי מאשתי.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page