top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

מה מרחק החסידה? (אופטיקה)


source: Twitter(X)


תמונה יפה הממחישה רעיון באופטיקה הנקרא 'זווית ראיה'.

זה קשור לשאלה, מדוע הירח מסתיר את השמש כמעט בדיוק בליקוי חמה?

התשובה היא ששניהם תופסים את אותו שטח על רשתית העין - שניהם יוצרים זוית שווה בקירוב.


Image credit: EyeLink


מבחינה מתמטית, זה אומר שהיחס בין הקוטר למרחק דומה - בערך 1:100 עבור שניהם.

כלומר, הירח רחוק פי מאה מאשר הוא גדול, וכך גם השמש: היא רחוקה פי מאה מאשר הקוטר שלה.

Image credit: Jennifer Sieben


בתמונה, החסידה מתלכדת עם הירח לכן זוויות הראיה שוות.

מכאן, שהיחס בין המרחק מצלמה-חסידה לבין גובה החסידה הוא 1:100

אם נניח שגובהה הוא מטר (סביר לפרט בוגר ע"פ ויקיפדיה) - אפשר להעריך שהמרחק בקו ישר ממנה עד למצלמה הוא כ-100 מטרים.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page