top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

סוד ההצלחה של ישראל

יוצרי הסרטון (שכבר לא ניתן למצוא ברשת) מנסים להסביר את סוד ההצלחה המדהימה של מדינת ישראל. קל להיות ציני ולהתמקד בדברים השליליים שדורשים תיקון ושינוי, אבל חשוב עבורנו, כישראלים, לא לאבד קשר עם התמונה הכללית: ישראל היא נס מדהים.

לא רק שעם מפורק ונרדף חזר למולדתו לאחר אלפיים שנים (וזאת בהתאם לנבואות התנ"ך, למשל יחזקאל לו,כד) אלא גם בנה במדבר גן עדן של ממש לנוכח קשיים על-אנושיים ותוך לחימה מתמדת באויבים נחושים. עם כל הקשיים והמחלוקות, גם כיום ישראל מתקדמת מאתגר לאתגר ועושה חייל. יש לנו את כל הסיבות להיות גאים במדינת ישראל!Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page