top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

שימוש עצמתי בטכניקה של העברה

העברה בלמידה (Transfer of learning) היא השימוש בידע, מיומנויות או גישות שנלמדו בסיטואציה מסוימת – לסיטואציה אחרת. הסיטואציה החדשה יכולה להיות סיטואציה קרובה (העברה קרובה) או סיטואציה שונה (העברה רחוקה).

העברה הנה מושג מפתח בתיאוריה של למידה, ויכולה להיות כלי שימושי עבור המורה בכיתה. דיוויד סוסא, המחבר של How the brain learns

מתאר היטב כיצד העברה יכולה לעכב או לקדם מטרת שיעור:

"פעם צפיתי בשיעור בספרות בריטית בבית ספר תיכון עירוני גדול. זה היה בסוף אפריל. כאשר התלמידים נכנסו, הם דיברו אודות בחינות הגמר, הנשף וההכנות לסיום הלימודים. עם הצלצול המורה הכריז: "היום נתחיל ללמוד מחזה נוסף מאת וויליאם שייקספיר." הגניחות והאנקות היו מחרישות אוזניים ופחתו רק לאחר שהמורה השתמש בכל איום אפשרי חוץ מלקרוע את התעודות.


אם לשפוט לפי התגובות וההערות, חוויות העבר עם שייקספיר לא היו חיוביות - בלשון המעטה. מבלי לשים לב, המורה עורר העברה שלילית; מיותר לציין שלא יהיה לו קל לגרום לתלמידים להתמקד באופן בונה במחזה החדש. מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, מצאתי עצמי בשיעור ספרות של מורה אחרת. צג וידאו גדול בקדמת הכיתה משך את תשומת הלב של התלמידים עם כניסתם. המורה ביקשה מהתלמידים לצפות במשהו שהכינה ולהיות מוכנים לדון במה שראו. במהלך 15 הדקות הבאות התלמידים צפו בלקט של סצנות מתוך סיפור הפרברים West Side Story. היה בקטעים מספיק "בשר" כדי להבין את העלילה ומספיק מוזיקה כדי לשמור על עניין וכיף. התלמידים היו מרותקים; חלקם אפילו הצטרפו לשירים.


כאשר העימות בין טוני ואחיה של מריה התחיל, המורה הפסיקה את ההקרנה. התלמידים המרותקים מחו, ובקשו לראות מי ניצח בקרב. המורה ציינה שזה למעשה סיפור ישן בלבוש מודרני, ושיש לה את התסריט של המחזה המקורי. שמות הדמויות והמיקום היו שונים, אבל העלילה למעשה זהה. בזמן שהתלמידים שוחחו על מה שראו, המורה חילקה עותקים של "רומיאו ויוליה" מאת שייקספיר. לא במפתיע, תלמידים רבים דפדפו בשקיקה בין הדפים בתקווה לגלות את תוצאת העימות שהרגע ראו. ההבנת המורה לגבי העברה חיובית הייתה מעולה, והיא יישמה אותה נהדר. כדי להשתמש בהעברה בצורה יעילה, עלינו לזהות באופן מכוון גורמים המקלים על הלמידה (העברה חיובית) תוך מזעור או ביטול גורמים שעלולים לגרום להפרעה (העברה שלילית)."


עד כאן סיפורו של דיויד סוסא. חשבו על משהו שאתם רוצים ללמד... באילו דרכים ניתן להשתמש בהעברה חיובית כדי לייצר מוטיבציה להמשך הלימוד?

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page