top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

תוכניות גפ"ן תשפ"ד1 - מדע בקולנוע 11640 מעל 20 שנה ברחבי הארץ ובחו"ל


2 - כוח העל שלך - 12335 הרצאת השראה

3- מצלמדע - 11321 ניתן גם כסדנה4 - פיזיקה ומוזיקה - 12331 העקרונות המדעיים שמאחורי עולם הצלילים


5- חדרי בריחה מדעיים - 11643 טכנולוגיה, מדע והרפתקאה דרך עבודת צוות


6- מסע מדע וירטואלי - 13428 עולמות מתחברים בלמידה של המאה ה-21.bottom of page