top of page

חדרי בריחה
היברידים מדעיים 

star.gif

חוויה
לימודית מעשית 

star.gif

לחשוב מחוץ למעבדה

עבודת צוות

אתגרים מורכבים

סביבת למידה חדשנית

ציוד מדעי

star.gif
Studio_Project.mp4_snapshot_00.05.757.jpg

הסדנה מספקת לתלמידים הזדמנות להתמודד עם אתגרים מדעיים מורכבים בסביבת למידה חדשנית פעילה.

לתלמידים יסופקו מספר כלים וציוד מדעי-דיגיטלי כמו מיקרוסקופ, מד pH, מד משקל ועוד. כדי לצאת מהחדר על התלמידים להשתמש בידע המדעי-טכנולוגי שלהם בכדי לפתור את האתגרים, לחשוב מחוץ לקופסא ולהשתמש בציוד המדעי שברשותם. עם כל אתגר שיפתרו, התלמידים יוכלו לעבור לחדר הבא, כך שלאורך הדרך המשתתפים יחוו תחושת התפתחות וצמיחה ביכולות החשיבה שלהם. 

במהלך הסדנה ניתנת  לתלמידים הזדמנות לפתח כישורים חשובים כמו עבודת צוות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, וכן יכולת לעבוד עם טכנולוגיות מתקדמות.

bottom of page