top of page
zachary-keimig-OmaFZNYOy6E-unsplash.jpg

מסע מדע חדרי בריחה

מסע מדע חדרי בריחה
האתגרים

האתגרים מבוססים על יכולת חשיבה, מדע, יצרתיות ושליטה בעולם הוירטואלי.

האתגרים יאפשרו לתלמידים לעבוד כצוות. ככל שיעבדו בשיתוף פעולה טוב יותר, כך הם יהנו ויצליחו יותר. 


בכל מפגש התלמידים יפתרו חדר בריחה דיגיטליים בנושאי STEM וגם ילמדו כיצד לבנות חדר בריחה בעצמם.

לקראת סיום מסע מדע, כל קבוצה תבנה בעצמה חדר בריחה סביב תכנים מדעיים/מתמטיים/הנדסיים ובשלב הגמר הקבוצות יתחרו בפיצוח של חדרי הבריחה שנבנו.

התחרות נושאת פרסים ומקנה בונוס בתעודה למשתתפים.

thisisengineering-raeng-HDPbafemBI4-unsplash.jpg
bottom of page