top of page

לצוף על האוויר

עקרונות התעופה

איך מנווטים כדור פורח? כמה בלוני הליום צריכים כדי להרים ילד?

מה יכול לקרות אם נמלא את הצפלין שלנו במימן?

נכיר את המקום בו נפגשים בלונים פורחים, טרמיקות וגלשני אוויר עם הפלא של נדידת ציפורים.

לצוף על האוויר הוא מופע-מדע החושף בדרך חווייתית את עקרונות עולם התעופה.

- נראה הדגמות כמו צילום בהילוך איטי של פיצוץ בלון מימן

- נצפה בקטעי קולנוע כמו הארי פוטר, UP

- נבצע ניסויים כדי לברר כמה בלוני הליום צריך כדי להרים ילד

- נתכנן ונפריח ביחד כדורים פורחים מחומרים ביתיים


איך מנווטים כדור פורח? כמה בלוני הליום צריכים כדי להרים ילד?

מה יכול לקרות אם נמלא את הצפלין שלנו במימן?

נכיר את המקום בו נפגשים בלונים פורחים, טרמיקות וגלשני אוויר עם הפלא של נדידת ציפורים.

לצוף על האוויר הוא מופע-מדע החושף בדרך חווייתית את עקרונות עולם התעופה.

- נראה הדגמות כמו צילום בהילוך איטי של פיצוץ בלון מימן

- נצפה בקטעי קולנוע כמו הארי פוטר, UP

- נבצע ניסויים כדי לברר כמה בלוני הליום צריך כדי להרים ילד

- נתכנן ונפריח ביחד כדורים פורחים מחומרים ביתיים


תעופה | פיזיקה | כימיה

תחומי ידע:

תלמידים - כיתות ה'-ח'

מתאים ל:

הערך המוסף

מופע מדע חוויתי

תמונות והמלצות

bottom of page