top of page

מנרות לרקטות

עקרונות הבעירה

האם תתכן אש בחלל ?

כיצד פועל נר (מעט אנשים מבינים)?

ומדוע אסור לכבות שמן בוער עם מים?

נבין את עקרונות הבעירה, החל ממשולש האש ועד לעקרונות הכימיים של כדורי אש ופיצוצים.

נראה הדגמות רבות על הבמה ובווידאו ונשגר רקטת אלכוהול.

כל ההדגמות נעשות בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות.האם תתכן אש בחלל ?

כיצד פועל נר (מעט אנשים מבינים)?

ומדוע אסור לכבות שמן בוער עם מים?

נבין את עקרונות הבעירה, החל ממשולש האש ועד לעקרונות הכימיים של כדורי אש ופיצוצים.

נראה הדגמות רבות על הבמה ובווידאו ונשגר רקטת אלכוהול.

כל ההדגמות נעשות בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות.פיזיקה | כימיה

תחומי ידע:

תלמידים - כיתות ה'-ט'

מתאים ל:

הערך המוסף

כיצד עקרונות מדעיים שזורים בטכנולוגיה

תמונות והמלצות

bottom of page