top of page

מנרות לרקטות

האם תתכן אש בחלל ?

כיצד פועל נר (מעט אנשים מבינים)?

ומדוע אסור לכבות שמן בוער עם מים?

נבין את עקרונות הבעירה, החל ממשולש האש ועד לעקרונות הכימיים של כדורי אש ופיצוצים.

נראה הדגמות רבות על הבמה ובווידאו ונשגר רקטת אלכוהול.

כל ההדגמות נעשות בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות.האם תתכן אש בחלל ?

כיצד פועל נר (מעט אנשים מבינים)?

ומדוע אסור לכבות שמן בוער עם מים?

נבין את עקרונות הבעירה, החל ממשולש האש ועד לעקרונות הכימיים של כדורי אש ופיצוצים.

נראה הדגמות רבות על הבמה ובווידאו ונשגר רקטת אלכוהול.

כל ההדגמות נעשות בשמירה קפדנית על כללי הבטיחות.פיזיקה | כימיה

תחומי ידע:

הרצאה לתלמידים (ה'-ט')

כיצד עקרונות מדעיים שזורים בטכנולוגיה

bottom of page