top of page

מדע בקולנוע

מסע מלהיב להכרת עקרונות מדעיים דרך עולם הקולנוע.

ההרצאה משובצת קטעים מסרטים מצוירים, סרטי פעולה, מדע בדיוני, סרטי מלחמה ועוד. כל קטע מציג היבט פיזיקאלי ומעורר מחשבה: האם מה שנראה על המסך יכול היה להתרחש גם במציאות? ההרצאה נוגעת בחוקי התנועה של ניוטון, כוחות, לחץ, לייזרים, בעירה רקטות ועוד הפתעות.

דף הפייסבוק מדע בקולנוע

מסע מלהיב להכרת עקרונות מדעיים דרך עולם הקולנוע.

ההרצאה משובצת קטעים מסרטים מצוירים, סרטי פעולה, מדע בדיוני, סרטי מלחמה ועוד. כל קטע מציג היבט פיזיקאלי ומעורר מחשבה: האם מה שנראה על המסך יכול היה להתרחש גם במציאות? ההרצאה נוגעת בחוקי התנועה של ניוטון, כוחות, לחץ, לייזרים, בעירה רקטות ועוד הפתעות.

דף הפייסבוק מדע בקולנוע

פיזיקה | כימיה | קולנוע

תחומי ידע:

הרצאה לתלמידים (ה'-י"ב)

פיתוח חשיבה ביקורתית, הגברת מוטיבציה ללמוד מדע, הבנה שהמדע נמצא בכל!

bottom of page