top of page
קורס פיזיקה דיגיטלי חינמי אורן פרבר

קורס פיזיקה רעיונית

שני קורסים דיגיטליים פתוחים בחינם לקהל הרחב. הקורסים מציגים את הפיזיקה בצורה מלהיבה, ניסויית וכמעט ללא מתמטיקה. ההסברים הפשוטים וההדגמות הרבות מאפשרים להבין לעומק את המושגים והרעיונות. מיועד למורים ולתלמידים בכל הגילאים הרוצים להבין את עקרונות הפיזיקה.

בחסות עמותת אשכולות

קורס פיזיקה רעיונית א

קורס זה פותח צוהר לעולם המדע ואינו מצריך כל ידע קודם. בקורס תכירו את עולם הפיזיקה בעזרת הדגמות והמחשות מחיי היום-יום.

נושאי הלימוד

מהו מדע, מידות ומדידיות, צפיפות וציפה, מהי תנועה, מהו כוח, לחץ, מרכז הכובד, חוק המנוף והתנגדות אוויר.
 

IMG_20200820_165837-1.jpg

קורס פיזיקה רעיונית ב

קורס זה פותח צוהר לעולם המדע ואינו מצריך כל ידע קודם. בקורס זה תוכלו להוסיף ולהכיר עוד מעולם הפיזיקה בעזרת הדגמות והמחשות מחיי היום-יום

נושאי הלימוד

החוק הראשון והשלישי של ניוטון, החוק השני של ניוטון, אור, צבע, קול וגלים, אנרגיה וחום
 

bottom of page