top of page
קורס פיזיקה דיגיטלי חינמי אורן פרבר

קורס פיזיקה

שני קורסים דיגיטליים פתוחים בחינם לקהל הרחב. הקורסים מציגים את הפיזיקה בצורה מלהיבה, ניסויית וכמעט ללא מתמטיקה. ההסברים הפשוטים וההדגמות הרבות מאפשרים להבין לעומק את המושגים והרעיונות. מיועד למורים ולתלמידים בכל הגילאים הרוצים להבין את עקרונות הפיזיקה.

בחסות עמותת אשכולות

קורס פיזיקה רעיונית א

קורס זה פותח צוהר לעולם המדע ואינו מצריך כל ידע קודם. בקורס תכירו את עולם הפיזיקה בעזרת הדגמות והמחשות מחיי היום-יום.

נושאי הלימוד

מהו מדע

מידות ומדידות

צפיפות וציפה

מהי תנועה

מהו כוח

לחץ

מרכז הכובד

חוק המנוף

התנגדות אוויר

IMG_20200820_165837-1.jpg

קורס פיזיקה רעיונית ב

קורס זה פותח צוהר לעולם המדע ואינו מצריך כל ידע קודם. בקורס זה תוכלו להוסיף ולהכיר עוד מעולם הפיזיקה בעזרת הדגמות והמחשות מחיי היום-יום

נושאי הלימוד

אור

צבע

קול

גלים

אנרגיה וחום

החוק הראשון של ניוטון

החוק השני של ניוטון

החוק השלישי של ניוטון

bottom of page