top of page

גוף האדם עד הקצה

בין פיזיולוגיה לפסיכולוגיה

איך פועל גוף האדם במצבי הישרדות?

כיצד מערכות הגוף מתמודדות עם מצבים של צמא, רעב, עייפות ומאבק באיתני הטבע?

האם הישרדות היא רק עניין פיזיולוגי או גם נפשי?

נעזר בסרטים תיעודיים וקליפים מסרטים כדי להפריד בין מיתוסים למציאות, ללמוד איך לתפקד היטב במצבים קיצוניים וגם איך להמנע מטביעה בים (הבנת זרמי סחף).
איך פועל גוף האדם במצבי הישרדות?

כיצד מערכות הגוף מתמודדות עם מצבים של צמא, רעב, עייפות ומאבק באיתני הטבע?

האם הישרדות היא רק עניין פיזיולוגי או גם נפשי?

נעזר בסרטים תיעודיים וקליפים מסרטים כדי להפריד בין מיתוסים למציאות, ללמוד איך לתפקד היטב במצבים קיצוניים וגם איך להמנע מטביעה בים (הבנת זרמי סחף).
פיזיולוגיה | ביולוגיה | פסיכולוגיה

תחומי ידע:

תלמידים - כיתות ז'-י'

מתאים ל:

הערך המוסף

הכרת מצבי הישרדות יכולה לסייע לנו להתמודד עם מצבים מאתגרים בחיינו

תמונות והמלצות

bottom of page