top of page

מצלמדע

מדע פוגש מצלמה

המצלמה מאפשרת לחוות ולהבין את העולם בדרכים חדשות. נכיר ונצלם בשיטת החשיפה ארוכה ונראה כיצד היא שינתה את הבנתנו על גודל היקום. נגלה את העולם של צילום מקרוסקופי וניראה כיצד המצלמה משמשת כמכונת זמן בעזרתה ניתן לדחוס זמן (Time Lapse) למתוח זמן (slow motion). טיפה נופלת למים, אדי אלכוהול בוערים, הגוף האנושי בתנועה - כל אלו מוסרטים באופן המאפשר לראות תהליכים סמויים מהעין. נבין כיצד נוצרת תפיסת עומק, ונשתמש באפליקציה לצלם ולשתף תמונות בתלת-מימד. נצלם גם תמונות באינפרה אדום בעזרת חיישן ייחודי ונראה כיצד צילום ומדע חוברים יחדיו להעשיר את תפיסת עולמנו.

ההרצאה כוללת הדגמות רבות והפעלות עם הקהל, שהופכות את הרעיונות המדעיים לנגישים ומלהיבים.

המצלמה מאפשרת לחוות ולהבין את העולם בדרכים חדשות. נכיר ונצלם בשיטת החשיפה ארוכה ונראה כיצד היא שינתה את הבנתנו על גודל היקום. נגלה את העולם של צילום מקרוסקופי וניראה כיצד המצלמה משמשת כמכונת זמן בעזרתה ניתן לדחוס זמן (Time Lapse) למתוח זמן (slow motion). טיפה נופלת למים, אדי אלכוהול בוערים, הגוף האנושי בתנועה - כל אלו מוסרטים באופן המאפשר לראות תהליכים סמויים מהעין. נבין כיצד נוצרת תפיסת עומק, ונשתמש באפליקציה לצלם ולשתף תמונות בתלת-מימד. נצלם גם תמונות באינפרה אדום בעזרת חיישן ייחודי ונראה כיצד צילום ומדע חוברים יחדיו להעשיר את תפיסת עולמנו.

ההרצאה כוללת הדגמות רבות והפעלות עם הקהל, שהופכות את הרעיונות המדעיים לנגישים ומלהיבים.

אופטיקה | צילום | העולם המיקרוסקופי

תחומי ידע:

תלמידים - כיתות ו'-י"א
מתאים גם כסדנה עם התנסות בצילום מדעי.
הסדנה מיועדות לקבוצות של עד 40 משתתפים, והיא מאפשרת התנסות חוויתית.
משך הסדנה - 4 שעות אקדמיות+הפסקה

מתאים ל:

הערך המוסף

איך להפוך את מצלמת הסמרטפון שלנו לכלי חקר רב עוצמה

תמונות והמלצות

bottom of page