top of page

ספורט פוגש מדע

איך נפעיל מקסימום כוח בפרק זמן קצר?

שיווי משקל ומרכז הכובד

מדידת זמן תגובה ושיפור הזריזות

מה הדרך הטובה ביותר להטיל כידון?

הפיזיקה של חרבות, חיצים וכלי נשק עתיקים

הפיזיולוגיה של הספורט - נשימה ודופק


איך נפעיל מקסימום כוח בפרק זמן קצר?

שיווי משקל ומרכז הכובד

מדידת זמן תגובה ושיפור הזריזות

מה הדרך הטובה ביותר להטיל כידון?

הפיזיקה של חרבות, חיצים וכלי נשק עתיקים

הפיזיולוגיה של הספורט - נשימה ודופק


ספורט | פיזיקה | טכנולוגיה

תחומי ידע:

סדנה לתלמידים - מיועדת לקבוצות של עד 40 משתתפים. משך הסדנה 3 שעות. הפעילות משלבת הפעלה מחוץ לכיתה

שיפור הישגים בעזרת המדע
מדידת תאוצה בעזרת אפליקציה
הפיזיקה של אמנויות לחימה

bottom of page