top of page

לפרוץ את המגבלות

הרצאת השראה

האם פעם רצית לעשות משהו אבל חשת שאת פשוט לא מסוגלת?

האם ויתרת על משהו שבאמת רצית? האם שכנעת את עצמך שאתה לא באמת רוצה?

אם לא ויתרת, אם באיזה מקום האמנת שהחלום מציאותי יותר מהמגבלות - זו הרצאה עבורך.

דרך פריצות דרך של ספורטאים, מדענים, אמנים ומנהיגים נגלה מה בעצם מגביל אותנו, מאין המגבלות נובעות, וכיצד ניתן לפרוץ את מה שבמבט ראשון נראה בלתי אפשרי. ההרצאה שזורה קטעים מתוך סרטים מעוררי השראה, וסיפורים אמתיים החושפים את הנתיב למימוש מלא של הפוטנציאל האנושי עבור כל אחד מאתנו.האם פעם רצית לעשות משהו אבל חשת שאת פשוט לא מסוגלת?

האם ויתרת על משהו שבאמת רצית? האם שכנעת את עצמך שאתה לא באמת רוצה?

אם לא ויתרת, אם באיזה מקום האמנת שהחלום מציאותי יותר מהמגבלות - זו הרצאה עבורך.

דרך פריצות דרך של ספורטאים, מדענים, אמנים ומנהיגים נגלה מה בעצם מגביל אותנו, מאין המגבלות נובעות, וכיצד ניתן לפרוץ את מה שבמבט ראשון נראה בלתי אפשרי. ההרצאה שזורה קטעים מתוך סרטים מעוררי השראה, וסיפורים אמתיים החושפים את הנתיב למימוש מלא של הפוטנציאל האנושי עבור כל אחד מאתנו.הרצאת השראה

תחומי ידע:

אנשי הוראה ולארגונים

מתאים ל:

הערך המוסף

פרספקטיבה חדשה על הגבולות והמגבלות שעוצרים מבעדינו מלהיות גרסה מלאה של עצמינו

חיבור מקורי בין מדע, סיפורים אמיתיים ועולם הקולנוע 

תוכלו לשאול את אורן פרבר מה שרק תרצו 

תמונות והמלצות

bottom of page