top of page

גדול קטן והמדע שביניהם

הרצאת מדע רב תחומית

הביולוגיה המפתיעה של יצורים גדולים וקטנים

מה קורה כשהגודל משתנה במציאות... ובקולנוע?

קינג-קונג, AntMan והענק הירוק ילמדו אותנו על המשמעות המדעית של גודל,

ודרכם ננסה להבין אחת ולתמיד מה עדיף - גדול או קטן?

הביולוגיה המפתיעה של יצורים גדולים וקטנים

מה קורה כשהגודל משתנה במציאות... ובקולנוע?

קינג-קונג, AntMan והענק הירוק ילמדו אותנו על המשמעות המדעית של גודל,

ודרכם ננסה להבין אחת ולתמיד מה עדיף - גדול או קטן?

פיזיקה | ביולוגיה | כימיה | מתמטיקה

תחומי ידע:

תלמידים

מתאים ל:

הערך המוסף

הרצאת מדע רב תחומית

תמונות והמלצות

bottom of page