top of page
logo3.png

מסע מדע - תוכנית מדעית לתלמידים

מסע מדע הינו פלטפורמה המספקת לתלמידים הזדמנות לקחת חלק בלמידה מעצימה המפתחת את מיומנויות המאה ה-21.

מסע מדע מאפשר לקבוצות תלמידים להתמודד עם אתגרי למידה, בדגש על מדעים (STEM), דרך פיתוח חשיבה יצירתית ועבודת צוות.

מסע מדע עושה שימוש אינטנסיבי בטכנולוגיות ותכנים דיגיטליים.

מסע מדע נותן מענה לתלמידים מוכשרים, סקרנים בעלי אוריינות טכנולוגית ומספק להם מסגרת בה הם יכולים להעצים את כשרונותיהם האינטלקטואליים, כחלק מעבודת צוות.

החזון

אנו חיים בעולם המשנה פניו במהירות. התפתחויות טכנולוגיות שכמותן לא נראו בכל תולדות האנושות, יוצרות שינויים כלכליים חברתיים ותרבותיים בכל רמות החיים. כאנשי חינוך, אנו תוהים לא פעם, מה מכל מה שלומדים ילדינו ותלמידנו כיום יהיה רלוונטי ומועיל עבורם כאשר יצאו לעולם התעסוקה בעוד מספר שנים?
בפדגוגיה של המאה ה-21 קיימת הסכמה רחבה לגבי חשיבותן של שלוש מיומנויות מפתח, שיתנו יתרון לשולטים בהן בכל סביבה עתידית:
● היכולת להיות חלק משמעותי מצוות
● חשיבה יצירתית
● יזמות ועצמאות חשיבתית, הכוללת יכולת ללמוד באופן עצמאי.
החזון שלנו הוא לבנות סביבת לימוד אתגרית ומהנה שדרכה תלמידים יוכלו להכיר ולטפח מיומנויות אלו, מבלי ללמוד אותן באופן ישיר, אלא כפועל יוצא של ההתנסות.

bottom of page