top of page

המוח, לא מה שחשבת

הרצאת השראה

האם אנו חיים במציאות או באשליה בסגנון הסרט "מאטריקס"?

מהם דפוסים של תפיסה וכיצד הם יוצרים את המציאות בה אנו חווים?

היכן עובד הקו המפריד בין מוח להדמיית מחשב?

ובאיזו מידה תשומת-לב מעצבת את עולמנו?

ההרצאה מבוססת על ניסויים מפתיעים מפסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח עם רצף הדגמות משעשעות עם הקהל

אודות הדרך בה המוח מפרש את המציאות.האם אנו חיים במציאות או באשליה בסגנון הסרט "מאטריקס"?

מהם דפוסים של תפיסה וכיצד הם יוצרים את המציאות בה אנו חווים?

היכן עובד הקו המפריד בין מוח להדמיית מחשב?

ובאיזו מידה תשומת-לב מעצבת את עולמנו?

ההרצאה מבוססת על ניסויים מפתיעים מפסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח עם רצף הדגמות משעשעות עם הקהל

אודות הדרך בה המוח מפרש את המציאות.פסיכולוגיה | פילוסופיה | מדעי המוח

תחומי ידע:

מורים ותלמידים - כיתות ט'-י"ב

מתאים ל:

הערך המוסף

על הטוב והרע בתפיסה תבניתית
מה שומר אותנו לכודים בתוך הקופסה וכיצד אפשר להשתחרר

תמונות והמלצות

bottom of page