top of page
סטארט אפ מייקרס סדנה טכנולוגית לתלמידים

מסע מדע
סטארט אפ מייקרס

סדנה טכנולוגית להעשרת לימודי הפיזיקה

הרעיון

סטארט אפ מייקרס תוכנית טכנולוגית לתלמידים
Wood Panel

העולם הטכנולוגי במאה ה-21 מבוסס על שיטות עבודה ומיומנויות חדשות. סטארט-אפ מייקרס תוכנן כדי לתת למשתתפים התנסות וכלים לעבוד בצוות יוזם ומתכנן, חושב ומנתח וכך לפתח מיומנויות טכנולוגיות ומדעיות, כמו חברת סטארט-אפ.

האתגרים

Wood Panel

התכנית מבוססת על מפגשים שבועיים. בכל מפגש יוצגו רעיונות פיזיקליים ואיתם אתגר מתחום המייקרים איתו הקבוצות יתמודדו במהלך השבוע. כל קבוצה תבנה מודל בסיסי, תעצב אותו, תנתח את ביצועיו, תשכלל את המוצר הסופי ותכין סרטון אשר "משווק" את המודל ואת הקבוצה. אנו נציע "מימון" לכל קבוצה על סמך ההגשה. באופן זה, נדמה מהלכי סטארט-אפ משלב הרעיון עד לשלב המכירה.

Wood Panel
סטארט אפ מייקרס תוכנית טכנולוגית לתלמידים

פרטים נוספים

סטארט אפ מייקרס תוכנית טכנולוגית לתלמידים
Wood Panel

התכנית כוללת:

5 מפגשים שבועיים מקוונים
מפגש גמר מקוון
ערכת חומרים מלאה לכל קבוצה
בדיקה רציפה של הגשות + משובים מפורטים
תמיכה רציפה בקבוצת ווצאפ
בניית אתר לתחרות עם כל החומרים והעשרה 
מספר תלמידים מומלץ בקבוצה: 10-8

התכנית מתקיימת בשיתוף עם ניצן אונאל, מלמד במרכזי מחוננים, מרצה לפיזיקה, רקטות, מדע וקולנוע, מנהיגות, טקטיקה ואסטרטגיה. מנכ"ל מדע עברי

אורן פרבר הרצאות וסדנאות לתלמידים
ניצן אונאל מדע עברי
bottom of page