top of page
  • תמונת הסופר/תOren Farber

מדוע אנשים בינונים חושבים שהם מדהימיםכמורים, לא פעם אנו נתקלים בפער המטריד בין מה שהתלמידים שלנו חושבים שהם יודעים לבין מה שהם יודעים או מסוגלים לבצע בפועל. התגובה האוטומטית שלנו היא להגיב בביקורת או תסכול. רגע, בואו נעצור שניה וניקח נשימה. היכרות עם אפקט דאונינג-קרוגר (סרטון), תעזור לנו לקבל שמדובר בתופעה נורמלית, שגם אנחנו שותפים לה.כמו התלמידים, גם אנחנו כנראה מעריכים את עצמנו "קצת" יותר מהמציאות.


אם כן, מה אפשר לעשות? הנה כמה רעיונות:

- להראות להם את הסרטון ולשוחח עליו.

- לספק לתלמידים משובים רציפים וריאליסטים על מצבם האמיתי.

- לייצר אווירה כיתתית בה תלמידים מרגישים נוח להודות בחוסר ידע או מיומנות.

- לעודד מודעות של התלמידים לתהליך הלמידה. - לזכור ולהזכיר ש:

החוכמה האמיתית והיחידה היא לדעת שאתה לא יודע דבר. - סוקרטס

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page